HVD Drenthe

Info Kanaal met Incidenten Module

De HvD Drenthe staat voor de Hulpverleningsdienst Drenthe. Vanuit hun locatie in Assen coördineren zij alle incidenten en rampen voor de gehele provincie Drenthe en sturen daarbij politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten aan. In deze organisatie ontstond de behoefte om informatie, en met name in geval een incident kritieke informatie, uit te wisselen met alle betrokken partijen.  Denk hierbij aan de  hulpverleningsdiensten ter plaatse en in de meldkamer, maar ook partijen met een bestuurlijke rol zoals gemeenten. Kortom, alle partijen moesten op het zelfde moment over dezelfde informatie beschikken.

Hecla Professionals heeft is samenwerking met Maximedia Info-Kanaal ingezet om de informatie te visualiseren op verschillende locaties. Daarnaast is het Info-Kanaal uitgebreid met een zogeheten Incidenten Module.  Met behulp van deze module kan de dienstdoende operator, mensen ter plaatse of een andere gemachtigde specifieke informatie invoeren en delen met alle overige partijen.  Middels deze weg zijn alle betrokkenen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en beschikt men direct over alle relevante informatie, zoals de locatie, betrokkenen, slachtofferbeeld, stand van zaken, besluiten en voortgang. Door het gebruik van verschillende kleurstellingen en de mogelijkheid om afbeeldingen en kaarten toe te voegen kan men eenvoudige herleiden wat de laatste ontwikkeling is en kan men in één oogopslag zien wat de huidige situatie is.

De Incidenten Module registreert alle wijzigingen die zijn aangebracht tijdens het verloop van het incident. De HvD Drenthe kan deze informatie vervolgens gebruiken om het incident de evalueren en te verantwoorden.

Met behulp van het Info-Kanaal met Incidenten Module heeft de HvD Drenthe een instrument in handen waarbij zij informatie kunnen beheren en delen met alle betrokkenen om gegronde besluiten te nemen en een incident tot een goed einde te brengen.