Golfbaan Het Rijk van Sybrook

Golfbaan Het Rijk van Sybrook heeft Info-Kanaal in gebruik genomen om bezoekers te informeren. Er zijn twee schermen tegen elkaar in portret geplaatst.

Speciaal voor Het Sybrook hebben wij een module ontwikkeld waarmee zij eenvoudig logo's van bedrijfspartners kunnen presenteren op de schermen. Het beheer gaat webbased, dat wil zeggen, dat er wordt online wordt ingelogd op de algemene administratie-software.