Koopmans Bouwgroep

Koopmans Bouwgroep ontwikkelt woningbouwprojecten en commercieel vastgoed, bouwt woningen en utiliteitswerken (nieuwbouw, renovatie, groot onderhoud) en is actief op het gebied van service en (meerjarig) onderhoud aan onroerend goed.

In het kantoor in Enschede is Info-Kanaal in gebruik genomen. Koopmans heeft gekozen voor de SAAS oplossing. Dat wil zeggen dat het zgn. master-systeem door ons wordt gehost en beheerd, en de players op locatie over het internet synchroniseren met het master-systeem.