Momentive

Momentive Pernis heeft recentelijk het Info-Kanaal in gebruik genomen om medewerkers en contractanten op de productiesite te informeren.

Op de plant worden de dagelijkse veiligheidsmeldingen en bijzonderheden vermeld. Omdat veiligheid het allerbelangrijkste aspect is van het werken op een dergelijk plant, zijn de schermen zo gepositioneerd dat iedereen dagelijks ziet wat de veiligheidsstatus is, wat de regels zijn en of er nog bijzonderheden zijn.