Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft Info-Kanaal in gebruik genomen voor interne communicatie.

Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt in opdracht van de minister en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat het nationale netwerk van wegen en vaarwegen.

Rijkswaterstaat werkt voor u aan:

  • droge voeten 
  • voldoende en schoon water
  • vlot en veilig verkeer over weg en water
  • betrouwbare en bruikbare informatie