Ziekenhuisgroep Twente

De Ziekenhuisgroep Twente heeft recentelijk Info-Kanaal in gebruik genomen op beide locaties om de in-en uitgaande bezoekers van actuele informatie te kunnen voorzien op fraaie en strategisch geplaatste presentatieschermen. Dit project is gerealiseerd in samenwerking met Hecla Professional.

Er is gebruik gemaakt van een triple-head configuratie, hiermee kunnen 3 schermen op 1 Info-Kanaal systeem worden aangesloten.

De Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) is een algemeen ziekenhuis en kent twee locaties, in Almelo en & in Hengelo, en verzorgingsgebied met circa 300.000 inwoners.De Ziekenhuisgroep Twente is in 1998 ontstaan uit een fusie tussen Twenteborg Ziekenhuis in Almelo en Streekziekenhuis Midden-Twente in Hengelo. Beide ziekenhuizen vervullen een streekfunctie en maken deel uit van samenwerkingsverbanden met de eerstelijnszorg (zorg door de huisartsen) thuiszorgorganisaties en verpleeghuizen. Ook Zorgservices Twente in Hengelo behoort tot de Ziekenhuisgroep Twente.