Woonkrachtmeter iPad app

De Woonkrachtmeter iPad app brengt woonwensen van bewoners in beeld. Informatie wordt direct na het huisbezoek opgeslagen en gesynchroniseerd naar de webportal.

In de webportal wordt de informatie vertaald in een database van bewoners, grafieken, beelden en een actuele stand van zaken van de huisbezoeken.

Bekijk de app in iTunes store