Museum TwentseWelle

Maximedia is in meerdere opzichten betrokken bij het onlangs geopende compleet vernieuwde museum TwentseWelle. Zo is er hardware geleverd, ondersteuning bij het laten werken van diversie multimedia-applicaties en een Info-Kanaal bij de entree.

Een van die multimedia-applicaties is knoop 5- Toekomst. In deze bol hangen 3 beamers elk aangestuurd door een computer. Op deze 3 schermen worden verschillende video's weergegeven.
Buiten de bol staat een touch-screen waar de bezoeker video's kan selecteren.

Een andere multimedia-applicatie is knoop 1 - Jagen en Verzamelen. Hiervoor heeft Maximedia de hardware en de software geleverd om een 180 graden projectie weer te geven. De projectie word gemaakt door 5 beamers aangestuurd door 5 computers.

  • 3 schermen met ieder een eigen computer
  • touchscreen bediening