Crematoria Twente - Muziekopdracht

Maximedia heeft het muziekopdrachtformulier ontwikkeld in opdracht van Crematoria Twente. Hiermee is het mogelijk voor nabestaanden om via de website van Crematoria Twente, muziek voor plechtigheden door middel van een muziekopdrachtformulier, naast de gebruikelijke wijze, ook muziek aan te leveren op een mp3.

Hierdoor kan worden voorkomen dat niet in het muziekrepertoire van Crematoria Twente opgenomen muziek naar één van de beide crematoria moet worden gebracht. Soms moeten nabestaanden daar lang voor in de auto zitten. Juist in de periode die voor nabestaanden toch al moeilijk is, is dat een extra zware opgaaf.

Bekijk de website van Crematoria Twente.