Patiëntveiligheidsdatabase

In opdracht van ZonMw heeft Maximedia de Patiëntveiligheidsdatabase ontwikkeld. Het doel van deze database is om alle belangrijke, recente veiligheidsprojecten, die binnen de gezondheidszorg hebben plaatsgevonden, beschikbaar te stellen. Hierdoor kunnen veiligheidsfunctionarissen uit de diverse zorgsectoren van andere zorgsectoren leren.

Deze database bewaart ook veiligheidsprojecten van programma's die zijn afgerond en van organisaties, die niet meer bestaan. Vaak verdwijnen dan ook hun websites met de veiligheidsprojecten die ze hebben gedaan.

Tot voor kort was er geen webbased database die patient/client veiligheidsprojecten uit alle zorgsectoren beschikbaar stelde. Gebruikers kunnen door de database heen bladeren, projecten filteren, bekijken en uitprinten. Het updaten van de online database kan de klant zelf, door een nieuwe database bestand te uploaden.