Persoonsgebonden Nummer Onderwijs (PGNO)

Het webportal PGNO is ingericht om onderwijsinstellingen terzijde te staan bij de projecten die lopen in het kader van invoering van het persoonsgebonden nummer, een uniek nummer dat aan iedereen die in Nederland onderwijs ontvangt wordt toegekend.

Bij dergelijke omvangrijke operaties in alle geledingen van het onderwijs zijn behalve de onderwijs- en overheidsinstellingen ook andere partijen betrokken. Om de communicatie tussen partijen te bevorderen, beoogt PGNO een ontmoetingspunt te zijn.