Webportal Centrum voor Ouderen - Den Haag

In opdracht van het Centrum voor Ouderen in Den Haag hebben we een speciaal webportaal ontwikkelt. In dit webportal kunnen professionals de huisbezoeken bijhouden en onderling afstemmen.