Webportal Plechtigheid Online - Monuta

In opdracht van Monuta is de Plechtigheid Online webportal op maat gemaakt. Hiermee is het mogelijk voor nabestaanden om via de website van Monuta, muziek voor plechtigheden door middel van een muziekopdrachtformulier, naast muziek uit het muziekboek, ook muziek aan te leveren in de vorm van een eigen mp3.

Bijzonderheden

  • Gehele muziek collectie voor te luisteren via website (muziekboek)
  • Automatische synchronisatie met crematoria
  • Automatische import in muziek playout systeem