Webportal Preventiekracht

Het programma "PreventieKracht Dicht bij Huis" stimuleert goede (lokale) preventie en gezondheidsbevordering. Dat gebeurt in samenwerking met uitvoerende partijen als thuiszorgorganisaties. Het doel is om gezamenlijk een goed, gevarieerd en laagdrempelig aanbod te realiseren van preventie, gezondheidsbevordering en (kosten)effectieve interventies.

Om registraties bij te houden hebben we, in opdracht van ZonMw, een webportal ontwikkeld. In de portal zijn, naast het bijhouden van de registraties, uitgebreide export mogelijkheden naar Excel en PDF.

Meer informatie over PreventieKracht Dicht bij Huis kunt u vinden op de website van ZonMw.