Webportal Zichtbare schakel

Het ZonMw-programma "Zichtbare schakel" heeft ons opdracht gegeven tot de ontwikkeling van een portal, die projectleiders ondersteunt bij het registreren van projectgegevens.

Dit programma "Zichtbare schakel" draagt zorg voor de uitvoering van de motie Hamer (2008) om extra wijkverpleegkundigen in te zetten voor het beter verbinden van zorg, wonen en welzijn op wijkniveau

Kenmerken:

  • Extra login-beveiliging middels SMS-verificatie
  • Uitgebreide Excel export mogelijkheden
  • Rapportages met staaf-diagrammen
  • Registraties opslaan als PDF
  • Geavanceerd gebruikersbeheer op verschillende niveaus