Woonkrachtmeter webportal

De Woonkrachtmeter is een variant op de Zelfkrachtmeter en brengt woonwensen van bewoners in beeld. Informatie wordt direct na het huisbezoek opgeslagen en gesynchroniseerd naar de webportal. In de webportal wordt de informatie vertaald in een database van bewones, grafieken, beelden en een actuele stand van zaken van de huisbezoeken. Deze tool is recent ingezet bij woningbouwcorporatie De Alliantie in Amsterdam.

Bijzonderheden:

  • Beveiligd webportaal
  • Syncing met iPad app
  • Meerdere rollen: beheerder, professional en bewoners